JOJO BALANSO PRINCIPAS...

     Kas TAI??? Kuo Tai Skiriasi Nuo Atsiskaitymo Ar Skolos...?
     Juk Daugelis Mūsų Save Vadiname Niekam Neskolingais... O Kaip Dėl Dievo Tėvo Mums Suteiktų Paskolų JAME Šia Ar Kita Žeme...???

     Visi Gerai Žinome Begales Situacijų, Kuomet Vienam Ar Kitam Asmeniui Tiesiog Suteikiama Pagalba Už Jo Ankstesnius Nesavanaudiškus Ir Pasiaukojančius Darbus Bei Pagalbą Kitiems...

     Visas Šitas Procesas Yra Pagrindinis JoJo Pasaulio Vertinimo Kriterijus JAME...
    Mūsų Pasaulyje Jis Vadinamas Skirtingai, Tačiau Prasmė JAME Visuomet Išlieka Ta Pati... Tai  - Dalinimasis, Veikimas Išvien, Nesavanaudiškumas, Tarnystė, Bendrystė, Pasišventimas, Pasiaukojimas, Visuotiškumas ir t. t....

     Kitais Žodžiais Tariant Dar Galima Būtų Įsivardinti Liaudies Išmintimi...:

     - Kaip Miške Šauksi, Taip Tau Ir Atsilieps...
     - Neįdėjęs Darbo - Duonos Neiškepsi...
     - Verkia Duona Tinginio Valgoma...
     - Siekiantiems Dangumi Visuomet Duosiu Daugiau Nei Siekiantiems Savimi Ir/Ar Per Save... (
J.I.S., 2019/2020)
     - Ir Begalės Kitų Visiems Mums Iki Ašarų Žinomų Patirčių JAME...

     Dievo Tėvo Pagalbos Principas Visiems Mums Išties Yra Paprastas Ir Išlieka Nekintamas... - Siekaintiems Bei Veikiantiems Išvien - Dangus...

     Kitais Žodžiais Tariant Tai Paprasčiausias JoJo Šviesos Ir JoJo Tiesos, Skalsinantis Veiksmus, Kasdienis Siekis JAME... Tai Nuolatinis Įdedamas Nesavanaudiškas Ir Neišskaičiuotinas Darbas JAME... Tai Kasdienė Vilties, Meilės, Tikėjimo Puoselėjama Nuostata Visame, Visa Kame, Visada Tik JAME... 

     Balanso Principas - Tai Dalinimosi, Susiklausymo ir Bendrystės Principas JAME... Kiek Mes Esame Tame...?
     Tai JoJo Žinia Mums Čia, Dabar Ir Dabartyje... :) 

     J.I.S., 2019-11-08 / 2020-05-28

Publikuota ketvirtadienį, gegužės 28 2020 įrašė System Admin