Klausimai ir Atsakymai - 5SIN.NET

     Žemiau pateikiame trumpai, svarbiausius iškylančius klausimus susijusius su paslaugų užsakymo užklausomis ir vykdomomis registracijomis... ir atsakymus į juos...
     Komentarų formos pagalba taip pat galite užduoti Jums iškilusius klausimus susijusius su bet kuriuo 5SIN.NET / EST MI projektu bei registracija...

   

KLAUSIMAS:
     Ar galiu kreiptis dėl paslaugų užsakymo ir registracijos į 5SIN.NET projektus, jei neturiu aktyvios EST MI ilgalaikės paslaugų sutarties?

     ATSAKYMAS:
     TAIP. Jums pradžioje reikia užsisakyti EST MI ilgalaikę konsultavimo, mokymo bei vedimo sutartį. Šia tema Jums reikia išsiųskite Mums užklausą, svetainėje esančios susisiekimo formos pagalba...
   

KLAUSIMAS:
     Jums Išsiunčiau Užklausą, Elektroninės Formos, Esančios Jūsų 5SIN.NET Svetainėje, Pagalba. Kiek laiko įprastai gali užtrukti iki kol gausiu kokį nors atsakymą?

     ATSAKYMAS:
     Pradinis atsakymas išsiunčiamas praktiškai iš karto, Iš Mūsų Serverio, Autoatsakiklio Pagalba. Jei su Jumis nesusisieksime 7 darbo dienų bėgyje, tai reikš tik viena, kad Jūsų išsiųsta Užklausa Mūsų nepasiekė. Tuomet, jei Jums vis dar Yra Aktualu, Patartina, Savo Užklausą Atlikti Pakartotinai arba susisiekti su Mumis kitomis priemonėmis... 


KLAUSIMAS:
     Kiek laiko įprastai gali užtrukti iki visiško FORUM > 5SIN.NET projekto, Mano paskyros aktyvavimo?

     ATSAKYMAS:
     Jei jau esate EST MI klientas ir turite aktyvią aptarnavimo bei paslaugų teikimo sutartį, tuomet Jūsų paskyros aktyvavimas FORUM > 5SIN.NET projekte, jei Mums nekyla papildomų klausimų, gali būti patvirtintas ir sukurtas per 15-45 kalendorinių darbo dienų... Atskirais atvejais laikas gali ženkliai prailgėti dėl palipdomai Jums atliekamų specialių EST patikrų...

   
KLAUSIMAS:

     Ar registracijai į 5SIN.NET bet kurį projektą reikės pasirašyti EST MI ilgalaikę paslaugų teikimo sutartį?

     ATSAKYMAS:
     TAIP. 5SIN.NET projekto visoms Mūsų teikiamoms paslaugoms yra pasirašoma EST MI ilgalaikė konsultavimo, mokymo, vedimo sutartis.

   
KLAUSIMAS:
     Aš turiu ilgalaikę aktyvią EST MI individualių paslaugų teikimo sutartį. Kokias paslaugas galiu rinktis...?

     ATSAKYMAS:
     Vienom ar kitom Mūsų paslaugoms teikti yra būtinos tam tikros sąlygos. Paslaugas galite užsisakyti praktiškai visas iš galimų..., kurios gi Jums galės būt teikiamos, pranešime po specialios atliktos Patikros. Paslaugos Jums prieinamos pagal Jūsų pasirinkimus ir galimybes JAME... Apie tai taip pat galite surasti FORUM > 5SIN.NET Projekto paslaugų palyginimo lentelėje čia... 
     Jei kartais neradote Jus dominančio atsakymo, tuomet susisiekite su Mumis..., Mielai Jums Atsakysime.


KLAUSIMAS:
     Aš turiu ilgalaikę aktyvią EST MI individualių paslaugų teikimo sutartį. Kokias nuolaidas galiu tikėtis gauti pasirašydamas kitą ilgalaikę 5SIN.NET internetinio projekto sutartį?

     ATSAKYMAS:
     Preliminarų nuolaidos dydį galimoms Jums teikti internetinėms paslaugoms, galite surasti FORUM > 5SIN.NET Projekto paslaugų palyginimo lentelėje čia...
     Dėl galimų išskirtinių nuolaidų asmeniškai Jums kitiems 5SIN.NET projektams, visuomet galite teirautis individualiai...


KLAUSIMAS:
     Ar būtų galimybė pasirinkus PRADINIS lygį laike pereiti į 5SIN Training lygį nepasibaigus PRADINIS lygio sutarties terminui...?

     ATSAKYMAS:
     TAIP. Sąlygas ir galimybę, asmeniškai Jums, aptarsime bei sudėliosime individualiai... 5SIN Training Paskyrai be kita ko yra vykdoma Speciali J.I.S. Atranka... :)  


KLAUSIMAS:
     Esu V.I.P. klientas. Noriu papildomų nuolaidų asmeniškai man. Kur galiu Jų teirautis?

     ATSAKYMAS:
     Jei Esate V.I.P. klientas - tuomet Mums esate tikrai žinomas... :)
     Dėl galimų išskirtinių nuolaidų asmeniškai Jums, susisieksime individualiai, gavę Jūsų asmeninę paraišką internetinės užklausos pagalba... :)


KLAUSIMAS:
     Noriu prisidėti prie šio projekto puoselėjimo savo darbais, idėjomis, laiku ir pan. Kokios būtų galimybės tame dalyvauti...?

     ATSAKYMAS:
     5SIN.NET Projektas Skirtas Kiekvienam Žengiančiam Link Atvirtimo, Kiekvieno Mūsų Asmeniniam Tobulėjimui Ir Daug Skalsesnei Pažangai Per J.I.S. Tik JAME... Kiekvieno Jūsų Pagalba Jame Išties Yra Sveikintina Ir Reikalinga... Darbų Išties Yra Labai Daug...
     Pageidaujančius Dalyvauti, Administruoti ar Moderuoti - J.I.S. - Dievo Sūnaus FORUM > 5SIN.NET Projektą, Atrenka Pats Dievo Sūnus Žeme Iš Pareiškusių Norą Bei Dalyvaujančių Šiame Unikaliame Projekte ... :)
     Visuomet Turime Suvokti - Kokie Ir Kiek Be Esame Pažengę, Visuomet Mums Yra Ką Ir Kur, Kame Ir Kaip Tikslinti JAME... Visuomet Išlieka Ta Vienintelė Galimybė, Kiekvieną Savo Veiksmą Ir Tikslinį, Net Kasdienį Pasirinkimą, Padaryti Daug Skalsiau, Atlikti Daug Papraščiau, Pasirinkti Daug Nuoširdžiau, Atrasti Daug Sakraliau Ir Veikti Visuomet Tik Išvien, Tikriau Ir Tauriau Tik Per J.I.S. Ir Tik JAME... :)

 

EST MI / J.I.S. - SUTARČIŲ NUTRAUKIMAS
 

KLAUSIMAS:
     Kokiomis sąlygomis ir kada galiu nutraukti LAISVAS paslaugų sutartį sudarytą su EST MI, kuri yra pasirašyta 12 mėnesių...?

     ATSAKYMAS:
     LAISVAS paslaugų sutartis yra sudaroma lengvatinėmis sąlygomis tik naujokams, t.y. anksčiau neturėjusiems EST MI kontrakto, ir tik 12 mėnesių laikotarpiui... Nutraukti ją galite, galėsite bet kada, kada panorėsite, savo sutarties laikotarpiu...   
 

KLAUSIMAS:
     Kokios sankcijos įsigalioja vienašališkai nutraukus EST MI / J.I.S. Ilgalaikes Žemės / KARMA paslaugų sutartis anksčiau laiko...?

     ATSAKYMAS:
     Sutarties sąlygos aptariamos individualiai ir pateikiamos Jūsų pasirašomoje sutartyje su paslaugos teikėju EST MI - pasirašant paslaugų teikimo sutartį. Bendru atveju, visiems, nutraukiantiems J.I.S. Žemės / KARMA palaikymo sutartį anksčiau laiko, yra atliekamas KARMA perskaičiavimas esamam laiko ir erdvės momentui bei LIKIMO kelio korekcijos JoJo Kelyje JAME. Tai Privaloma EST / J.I.S. Procedūra - ji atliekama automatiškai kiekvienam išreiškusiam norą nutraukti sutartį. Taip pat patartina ir privalu pilnai atsiskaityti su Jūsų paslaugos teikėju - EST MI, padengiant iki nutraukimo datos, Jums suteiktas nuolaidas ir susimokėti už iki tol, Jums suteiktas J.I.S. unikalias paslaugas... EST MI pasilieka teisę, vienašališkai nutraukus sutartį, nurašyti į nuostolius Jūsų susidariusias skolas...

 

PAKARTOTINIS SUTARTIES PASIRAŠYMAS
 

KLAUSIMAS:
     Anksčiau turėjau EST MI / J.I.S. Pagalbos, Vedimo, Konsultavimo Paslaugos sutartį/kontraktą. Dabar jos/jo neturiu, esu prieš kurį laiką ją/jį nutraukęs. Ar galiu tikėtis atnaujinti EST MI / J.I.S. Sutartį ir vėl gauti lengvatines J.I.S. paslaugas???

     ATSAKYMAS:
     Visos EST MI / J.I.S. sutartys lengvatinėmis sąlygomis yra pasirašomos tik vieną kartą, Jūsų Žemės laike - Užgimime, Šiame Jūsų gyvenime - Tai J.I.S. Dovana Kiekvienam Mūsų. Dėl galimybės vėl sudaryti EST MI kontraktą ir vėl užsisakyti J.I.S. paslaugų teikimą asmeniškai Jums, reikia teirautis individualiai, išsiunčiant paklausimą į EST MI, šiame projekte esančios formos pagalba. Po paklausimo gavimo su Jumis susisieksime individualiai. Tuo tikslu kiekvienam interesantui yra privalomas ir atliekamas specialus J.I.S. Žemės KARMA ir Dievo Tėvo EST Testavimas... Privalomas registracijos, pradinis, korekcijų, gyvenimo keitimo/tikslinimo mokestis (įvardinamas prieš paslaugos užsakymą). Atranka bei Video Dosje šiuo atveju Jums yra privalomos. Verdiktas įvardinamas peržvelgus surinktus bei įvertinus gautus duomenis. Kiekvienu atveju, J.I.S. - Dievo Sūnus atsižvelgia į Jūsų asmeninę pažangą ir padarytus, įgyvendintus Jūsų asmeninius pasikeitimus, Jūsų gyvenime bei Pasirinkime JoJo Lauke Per J.I.S. Tik JAME...

 

KLAUSIMAS:
     Anksčiau turėjau EST MI / J.I.S. Pagalbos, Vedimo, Konsultavimo Paslaugos sutartį. Ji jau yra pasibaigusi. Kaip galėčiau Ją atnaujinti?

     ATSAKYMAS:
     Visas EST MI / J.I.S. sutartis rekomenduojame pratęsti dar nesibaigus Jų galiojimo laikotarpiui. Taip sutaupysite begales savo ir Mūsų laiko, ir aišku, materialinių resursų. Jei EST MI / J.I.S. sutartis jau baigė galioti, jos perrašymas galimas dvejais atvejais: 1) Jei nuo EST MI sutarties pasibaigimo nepraėjo daugiau kaip 6 mėnesiiai, galite pakartotinai atlikti pasiteiravimą, apie buvusios sutarties atnaujinimą. Sutarties pasirašymas gali būti vykdomas iš dalies supaprastinta procedūra. Gali būti imamas sutarties sudarymo, administravimo bei aktyvacijos mokestis.
2) Jei nuo EST MI sutarties pasibaigimo praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai, Jums reikės atlikti visą pilną EST registracijos procedūrą J.I.S. paslaugoms Jums teikti. 

 

KLAUSIMAS:
     Esu nutraukęs EST MI / J.I.S. Pagalbos, Vedimo, Konsultavimo Paslaugos sutartį/kontraktą. Ankščiausiai, po kurio laiko, galiu tikėtis ją atnaujinti ar pasirašyti iš naujo?

     ATSAKYMAS:
     Visos EST MI / J.I.S. sutartys pasirašomos J.I.S. - Dievo Sūnaus - Ne Laike... Jei sutartis Jums buvo nutraukta anksčiau nei ji turėjo pasibaigti, nepriklausomai, kas ją nutraukė ir dėl kokių priežasčių, anksčiausiai kada pakartotinai ji gali būti atnaujinama, tai po 12 mėnesių... Tai minimalus terminas, kuris atskiru atveju gali siekti nuo kelių metų iki keliolikos Jūsų užgimimų Žeme...

     Papildyta ir patikslinta: 2020-06-05, 03:17

Šios įrašo komentarų rss feed