5SIN.NET Forumo paskyrų - palyginimo lentelė

     Žemiau pateikiama - J.I.S. - Dievo Sūnaus -  5SIN.NET Forumo projekto, paslaugų palyginimo lentelė...
     Jums galimi pasirinkimui trys Forumo prisijungimo lygmenys: 

  • PRADINIS / BAZINIS - Visiems EST MI kontraktininkams;
  • 5SIN Training - Pasirinkusiems ir Pasiryžusiems Išvien Veikti JAME, turintiems ilgalaikius vedimo ir mokymo EST MI kontraktus...

     Šie formumo lygmenys suteiks kiekvienam Mūsų išskirtines galimybes Siekti ir Tausoti, Pažinti visuomet tik nuoširdžiai ir kilniai, Judėti daug sparčiau, įsivardinti daug tiksliau, atrasti daug skalsiau, atskleidžiant savas vidines galias ir galimybes, atvirstant bei veikiant išvien, JoJo Tikruoju Pažinimo ir Apreiškimo Keliu, Visuomet bei Visad, Visame Tik Per J.I.S. Tik JAME... :)

 

Savybės apibūdinimas

  PRADINIS
BAZINIS
5SIN
Training
     Vykdoma speciali pageidaujančiųjų atranka. Pildomas EST klausimynas, Atliekama J.I.S. Video Dosje   + +
     Specialiai energetiškai suformuotas, minimalus, puoselėjantis Rėmimo, Priežiūros, Pagalbos Jums ir 5SIN.NET Projekto laukas...   + +
     J.I.S. - Dievo Sūnaus Asmeninė Distancinė ir Kontaktinė Pagalba (DP/KP) Spartesnei Jūsų Pažangai, Asmeniškai Jums...

 

DP
+

DP/KP
+++

     J.I.S. - Dievo Sūnaus Asmeninis Konsultavimas, Priežiūra, Vedimas, Mokymas...  

-

+++

     J.I.S. - Dievo Sūnaus Asmeninis Forumų, Diskusijų, Aptarimų Temų Įvardinimas (Į) Ir Priežiūra (P)   Į
+
Į/P
+++

     Spartesniam Tobulėjimui, kartu su 5SIN.NET Forumu, Jums yra privalomas individualus EST MI - J.I.S. kontraktas*...

  + +++
     Jūsų Pasirenkami Forumai ir Aptarimai, Juos Galėsite Susikurti Patys, J.I.S. Paskirti EST Administratoriai Atliks Tikslinimus... Nuoširdus Jūsų Dalinimasis...   + +++
     PRADINIS lygmens - J.I.S. Siūlomi Forumai ir Diskusijos...  aptarimai, dalinimasis ir t.t.   + +
     5SIN Training lygmensJ.I.S. Siūlomi Forumai, Diskusijos, Temos, Aptarimai, Dalinimasis...   - ++++
   Jūsų užduodami ar dažnai be(pa)sikartojantys klausimai... - J.I.S. - Dievo Sūnaus atsakymai į juos... Jūsų savęs įsivardinimui, (at)pažinimui ir susipažinimui JAME...   - +++
     LPF skirti ir prižiūrimi, tikslinami, koordinuojami LPF Moderatorių ir EST Administratorių - forumai ir aptarimai, dalinimasis ir t.t.
Prieinami Tik LPF Nariams.
  + +
     5SIN Training individualiems J.I.S. mokymams skirti ir prižiūrimi, tikslinami, koordinuojami EST Administratorių - forumai, aptarimai, diskusijos, dalinimasis ir t.t.   - +++
     Privalomasis 5SIN Training, J.I.S. individualus Jūsų, Pažangos ir Progreso Vertinimas, Perspektyvų, Krypčių Įvardinimas, Analizė, Egzaminavimas... Testavimas vyksta kas 6 - 9 mėnesiai.   ++ +++++
       

Kontrakto pasirašymo sąlygos ir mokesčiai

  PRADINIS
BAZINIS
5SIN
Training
     Privalomas minimalus EST MI 5SIN.NET projekto kontraktas, mėnesiais, nuo.   60 120

     Privalomasis pradinis, užsisakančiojo 5SIN.NET paslaugas fizinis VIDEO Dosje ir/arba J.I.S. Klausimynas / Testavimas / Atranka. Paslauga Mokama. Nustatoma individualiai.

  TAIP TAIP
     Vienkartinis Sutarties Sudarymo Ir Administravimo Mokestis, NUO. Gali Būti Įtraukiamas Į Jūsų Pasirašomą Sutartį Ir Gali Būti Suteikiamas Kaip Nuolaida**.   1500 1500
     Jūsų Paskyros Ir Lauko(-ų) Paruošimo, Prijungimo Mokestis. Įtraukiamas Į Kontrakto Sąlygas Ir Gali Dalimi Būti Suteikiamas Kaip Nuolaida**.   Atskiru Susitarimu Atskiru Susitarimu
     5SIN.NET Forumo projektas. 
     Mėnesinis mokestis eurais, NUO.
  Atskiru Susitarimu Atskiru Susitarimu
     Yra galimybė papildomai užsakyti   dievasjame.lt   prieigą. Tai informacija apie išskirtines J.I.S. pagalbines priemones Mums. Informacija apie J.I.S. Unikalius straipsnius ir ištraukos iš jų, planuojamas ir jau įvykusias EST publikacijas, kitas EST galimybes ir leidinius. Mėnesinis mokestis eurais, nuo.    Atskiru Susitarimu Atskiru Susitarimu
     Užsisakiusiems    dievasjame.lt   prieigą, galimybė stebėti, kaupti kreditus ir įsigyti  MEDIA > 5SIN.NET  elektronines bei fizines pažangos priemones asmeniškai Jums. Siunčiamas Individualus J.I.S. Naujienlaiškis (buvusi ir patobulinta PATREON > JISLAND paslauga).   + +

     * Nuo 2020-06-01 kiekvienam užsisakiusiam EST MI individualų pagalbos, mokymo ir vedimo kontraktą yra rekomenduojamas 5SIN.NET forumo paskyros kontraktas. Ir atvirkščiai... Užsisakyti 5SIN.NET forumo paskyrą galės tik užsisakę EST MI ilgalaikes paslaugas. 

     ** Galimos ir Suteikiamos Nuolaidos Dydis, Asmeniškai Jums, Visiškai Priklauso Nuo Jūsų Daromos Pažangos 5SIN.NET Ir Asmeninėje Erdvėje. Jis Visiškai Priklauso Nuo Jūsų, 5SIN.NET Projekte Aktyvumo, Asmeninių Nuostatų Tikslinimo, Progreso, Nuo JoJo Priskirties ir Paskirties Realizaciniame Lauke ir/ar Veiksme Priėmimo, Ketinimų, Įsivardinimų, Susiklausymo, Išsilaisvinimų, Pasirinkimų Ir Kt. Būtinų Sąlygų Bei Aplinkybių Keitimo Per J.I.S. Tik JAME...

     Jei iškilo papildomų klausimų, būtinai apsilankykite klausimų - atsakymų puslapyje sekdami šią nuorodą... :)
     SVARBU. Prieš išsiųsdami savo paklausimą su klausimu, būtinai perskaitykite jau pateiktus klausimus ir atsakymus į juos... Čia galite surasti keletą dažniau užduodamų ir pateiktų svarbių atsakymų į juos...
     Savo klausimus užduoti galite klausimų - atsakymų puslapyje, žemiau esančios komentarų formos pagalba... :)

     Papildyta ir patikslinta: 2020-06-05, 12:59